Start Aktualności Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. ?Ekonomia spoeczna Twoj szans?

PostHeaderIcon

W imieniu Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce oraz Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne pn. ?Ekonomia spoeczna Twoj szans?, ktre odbdzie si w dniu 25 listopada br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (I pitro) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarzdowych, jednostek samorzdu terytorialnego, kocielnych osb prawnych oraz grup nieformalnych osb fizycznych.

Uczestnikom zaprezentowane zostan moliwoci ubiegania si o rodki finansowe na zatrudnianie osb bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (dotacja inwestycyjna 11.000,00 z na osob, moliwo skorzystania z finansowego wsparcie pomostowego, doradztwa i szkole) oraz moliwoci udziau podmiotw ekonomii spoecznej w wizytach studyjnych, szkoleniach i doradztwie dotyczcym dziaa lokalnych na rzecz ekonomii spoecznej i zawizywania partnerstw.

Spotkanie poprowadz Katarzyna Kolicka-Sauleniene ? animator oraz Jadwiga Kowalczyk ? specjalista ds. partnerstw z Mazowieckiego Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej.

Z powaaniem

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarzdu

LGD ?ZIELONE SIOO?

ul. Mieczkowskiego 4

07-300 Ostrw Mazowiecka

tel. (29) 74 520 20